به عنوان مثال : مجتمع آموزشی فنی حرفه ای پژوهش
نمایندگی محترم،کدملی صاحب پروانه آموزشگاه را وارد نمائید که فیش های بانکی
به نام وی صادر می شود و مالیات از طریق شماره حساب دارنده کدملی پرداخت می شود
کد امنیتی:
تولید عبارت جدید :
دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn