کد ملی:    
تلفن:    
ردیفسوالبسیار عالیخوب متوسط ضعیفخیلی ضعیف
1نظرتان در مورد طراحی قالب سایت چگونه است؟ 1
2نظرتان در مورد نحوه ارائه مطالب سایت چگونه است؟ 2
3نظرتان در مورد قابلیت های سایت چیست؟ 3
4نظرتان در مورد نحوه ثبت نام سایت چیست؟ 4
5نظرتان در مورد خدمات آموزشگاه های طرح چیست؟ 5
6نظرتان در مورد طرح اقساطی شهریه ها چیست؟ 6
7نظرتان در مورد تخصیص یارانه به شهریه دوره ها چیست؟ 7
8نظرتان در مورد کیفیت پاسخگویی پرسنل طرح چیست؟ 8
9نظرتان در مورد تنوع دوره های ارائه شده چیست؟ 9
10نظرتان در مورد کیفیت دوره های ارائه شده چیست؟ 10
 
 

 
 
 
دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn