امروزه میزان آگاهی و دانش جامعه و نحوه بکارگیری آن در حل مسائل و مشکلات، عامل اصلی رشد و توسعه در نظر گرفته می شود. آنچه که ثروت یک ملت تلقی می شود نه منابع طبیعی آن بلکه نیروی انسانی کارآمد و متعهد می باشد. یکی از رسالت هاي انستيتو ايزايران آموزش مؤثر با کیفیت مطلوب و در مدت زمان کوتاه است، لذا بر آن شديم كه با ايجاد پايگاهي جامع و علمي اقدام به برگزاري همايش ها و كارگاه هاي علمي در زمينه علوم مديريت و فناوري اطلاعات بپردازيم.

ايزي سمينار در اواخر سال 1392با حمايت اصلي انستيتو ايزايران، تعدادي از دانشگاه هاي برتر ايران، سازمان فني و حرفه اي كشور و همچنين وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و جمعي از بهترين اساتيد در اين حوزه شروع به كار نمود.

دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn